Världen är till för alla

Att boka en resa är inte alltid lätt. Det skall hittas ett hotell och ett flyg som passar. Utöver detta behöver det bokas transfer och allt skall klaffa inom en bekväm tidsrymd. Detta är för normalfungerande som vill ut och resa. Hur ser det då ut för individer med olika funktionsvariationer?

Att resa med funktionsnedsättning

Att resa med någon form av funktionsnedsättning kan påverka så mycket mer än vad någon kan tro. Det finns en rad olika funktionsvariationer och alla påverkas av saker runt omkring på olika vis. En del kan ej ha för starkt ljus, några kan inte ha det för mörkt, vissa klarar ej av höga ljud och andra behöver ta sig fram med sin rullstol överallt. Några har flera saker kombinerat i ett. Hur skall en perfekt resa hittas utifrån givna förutsättningar?

Genom att få hjälp att boka hela resan på ett och samma ställe, utan mellanhänder, skulle det underlätta väldigt mycket för alla människor oavsett funktionsnedsättning eller ej. Det går att få hjälp som företag att starta en app via Aplexa och då skulle en resa kunna bokas från start till mål.

Mer hjälp för de som behöver

Det är inte alla som klarar att boka en resa helt själv, det behövs mer hjälp på vägen. Resor kan behöva skräddarsys och då är det viktigt att någon hjälper till med alla behov. Kan ett och samma företag hjälpa till med alla sorters resor så skulle kunderna känna sig trygga. Har dessutom företaget erfarenhet om olika funktionsnedsättningar så är det ytterligare en hjälp på vägen.

Alla har inte kunskap och erfarenhet om olika funktionsnedsättningar, men genom att lära sig mer om det breddar företaget sig och når ytterligare en målgrupp. Detta öppnar även upp för kontakter med andra länder vilket är väldigt värdefullt i ett långsiktigt samarbete.